2
0
1
8
Ter Steege Bouw Vastgoed Jaarverslag
Dicht op de samenleving.

In 2018 boekten we opnieuw mooie resultaten

Hans ter Steege
Van de directie

In 2018 boekten we opnieuw mooie resultaten. In financieel én projectmatig opzicht. We zijn er trots op dat we ook dit jaar weer prachtige wijken en aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsomgevingen konden creëren. We mochten onze opdrachtgevers, klanten en de samenleving een belangrijke dienst bewijzen door woningen en gebouwen te verduurzamen. Onze organisatie versterkte zich met één nieuwe loot aan de stam: Ter Steege Bouw Vastgoed West. En wisten we ons, ondanks de gespannen arbeidsmarkt, te versterken met goed gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast heeft het overgrote merendeel van onze medewerkers haar kennis en vaardigheden in 2018 opnieuw doorontwikkeld. Dit alles stelt ons in staat om onze oplossingen nog beter toe te spitsen op de maatschappelijke vraagstukken in onze markt. Want juist dáár willen we zoveel mogelijk van betekenis zijn: dicht op de samenleving.

Hans ter Steege
Algemeen directeur

Omzet en resultaat
 • 122.700.000 Omzet
 • 4.625.000 Resultaat
+10% omzet-stijging.

Met een omzet- en resultaatstijging van 10 procent was 2018 een bijzonder goed jaar. De resultaatverbetering is niet zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt in de huidige dynamische bouwbranche. Lees meer

Klanten
 • "Gedurende het hele proces heb ik constant een gevoel gehad van vertrouwen, vooral dankzij de uitvoerder"

  Nieuwbouw 16 appartementen Raalte, koper appartement
 • “Ik ben gisteren bij de bewoners geweest, ze zijn tevreden over het isoleren van de zijgevel”

  Gevelisolatie door Wildvank Gevelspecialisten, Marco Gerritsen van De Woonplaats
Wat zeggen klanten

Alfred Hamberg, senior projectleider vastgoed van Vechtdal Wonen, fusiecorporatie sinds 1 januari van Beter Wonen Vechtdal en De Veste stippelde samen met Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg de eerste etappes uit van de route naar een CO2-neutraal 2050: “We leren van elkaar, dat is het mooie.”. Lees meer

MVO
PSO. Prestatieladder Socialer Ondernemen

In 2018 verder gestegen op trede 1 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Sociaal ondernemen.

Als familiebedrijf hechten we sterk aan een cultuur met gemeenschappelijke doelen, taken en verantwoordelijkheden. Dit betekent ook dat we ons inspannen om een inclusieve onderneming te zijn. Lees meer

Zuinig met energie

Naast verlaging van de CO2 uitstoot via onze duurzame bouw- en renovatieconcepten Leef!wel richten we ons ook nadrukkelijk op de vergroening van ons wagenpark en onze eigen gebouwen. Lees meer

 • 119822,- Bedrag aan sponsoring
  en goede doelen
Onze bijdrage.

Dicht op de samenleving: de sponsoring van Ter Steege heeft altijd betrekking op projecten met maatschappelijke waarde, in de omgeving van onze bedrijven en onze medewerkers. Lees meer

 • 25 Gastcolleges
  gegeven in 2018
Onze verbinding met onderwijs.

Door gastcolleges te verzorgen bij onder andere Saxion Hogescholen en het ROC proberen we het onderwijs zo dicht mogelijk bij de bouwpraktijk te brengen. Lees meer

Organisatie
 • 340 Medewerkers

Net als andere jaren zagen we ook in 2018 een bijzonder laag verloop van medewerkers. Een belangrijke graadmeter: het betekent dat onze mensen met plezier bij ons werken. Lees meer

Opening 5e bedrijf.

De oprichting van Ter Steege Bouw Vastgoed West past in onze strategie om uiteindelijk landelijke dekking te krijgen van de bouw-vastgoedactiviteiten. Lees meer

Ter Steege advies en innovatie.

In 2018 werden de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van Ter Steege Advies & Innovatie Lees meer

TOPS
Academie.

Ruimte om je talenten te ontwikkelen. Zodat je kunt groeien in je vak en voldoening haalt uit waar je dagelijks mee bezig bent. Daar werkt onze TOPS Academie aan. Lees meer

Projecten
Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Deventer
Binnenstede-lijke gebieds-ontwikkeling.

Deze markt was ons in 2018 bijzonder goed gestemd. De verkoopprijzen klommen omhoog, terwijl het ons tegelijkertijd lukte om de bouwkosten goed te beheersen. Lees meer

Woningbouw voor beleggers en corporaties.

Het beeld van 2018: aan de ene kant de vraag naar woningen bij beleggers, aan de andere kant het schaarse aanbod van bouwgrond. Daarnaast de corporaties die te kampen hebben met de verhuurdersheffing, waardoor mondjesmaat wordt geïnvesteerd in nieuwbouw. Lees meer

Duurzame renovatie.

De corporaties richten zich vooral op renovatie en verduurzaming. In 2018 konden we veel geslaagde projecten uitvoeren aan de hand van ons Leef!wel renovatieconcept. Lees meer

Focus
Milieu en energie.

Ter Steege ziet duurzaam ondernemen niet als een keuze, maar als een plicht. Om de volgende generaties een leefbare aarde te kunnen doorgeven, staan we voor de opgave om voor 2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Lees meer

Duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is een vanzelfsprekend onderdeel van ons familiebedrijf. We zorgen voor vitale en toekomstbewuste medewerkers zodat het mes snijdt aan twee kanten: vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is gezond en plezierig voor onze medewerkers, goed voor hun loopbaan én positief voor de productiviteit en toekomst van onze organisatie. Lees meer